AUTORIDE

Storing lambdasonde: wat is de oorzaak?

Lambda sonde
Publié le Traduit avec l'aide de l'IA à partir de notre article original (source : autoride.io)

Een storing van de lambdasonde kan de oorzaak zijn van een verhoogd brandstofverbruik en een onregelmatig stationair of onregelmatig lopen van de motor. In het artikel van vandaag zullen we het hebben over hoe een storing van de lambdasonde zich manifesteert en welke problemen het veroorzaakt.

Maar laten we, voordat we beginnen, eens kijken naar de functie van de lambdasonde en hoe deze de motor beïnvloedt.

Table des matières

Waar is de lambdasonde voor?

Een lambdasonde is een zuurstofsensor in de uitlaatpijp die wordt gebruikt in alle motoren met vonkontsteking met elektrische benzine-injectie, maar sommige moderne dieselmotoren zijn er ook mee uitgerust.

Een lambda-sonde reageert op zuurstof in de uitlaatpijp en genereert een elektrisch signaal op basis van een chemische reactie. Dit signaal wordt naar de motorregeleenheid gestuurd, die vervolgens de gasklep en injectoren gebruikt om de verhouding van brandstof en lucht in de werkruimte aan te passen. De outputwaarde van het signaal dat de lambdasonde naar de motorregeleenheid stuurt, verandert afhankelijk van het zuurstofgehalte in de uitlaatpijp.

Met behulp van de lambdasonde is de motorregeleenheid in staat om de beste lucht-brandstofverhouding te creëren, waardoor de motor zuinig werkt en minder schadelijke stoffen produceert. De lambdasonde heeft een vergelijkbare vorm als de bougie en is gemaakt van platina en keramische materialen.

Moderne auto's zijn echter uitgerust met twee lambdasondes. De eerste lambdasonde, de regelsonde, bevindt zich voor de katalysator en vervult zijn klassieke functie. De tweede lambdasonde, diagnostisch genoemd, bevindt zich achter de katalysator en heeft als taak de effectiviteit van de katalysator te controleren.

Als de katalysator niet functioneert, ontleedt hij geen schadelijke stoffen. Dus als de tweede lambdasonde dezelfde waarden meet als de eerste, betekent dit dat de katalysator niet werkt, waardoor de motor overschakelt naar de noodstand of het check engine waarschuwingslampje gaat branden.

Welke problemen veroorzaakt de defecte lambdasonde?

Een storing van de lambdasonde kan verschillende problemen veroorzaken, met name hoog brandstofverbruik, ruw stationair, onregelmatige werking van de motor of slecht starten. Laten we eens kijken hoe deze problemen zich manifesteren.

1. Hoog brandstofverbruik

Als de lambdasonde versleten is en niet voorgoed buiten gebruik is, loopt de motor normaal en brandt het check engine-lampje niet. Alles ziet er goed uit voor het oog, ook al is het dat niet.

Een versleten lambdasonde is echter relatief eenvoudig te herkennen aan de benzinegeur die achter de auto ontstaat, zelfs als de motor is opgewarmd tot bedrijfstemperatuur. Dit betekent dat het mengsel rijker is dan het eigenlijk zou moeten zijn.

Een ander symptoom van een versleten lambdasonde is verhoogd brandstofverbruik. Het kan zijn dat u er niets van merkt, zeker als u de auto niet alleen gebruikt of een auto koopt waarvan de lambdasonde al in slechte staat was. Een versleten lambdasonde uit zich echter ook in een afname van de prestaties, waar de bestuurder aan went, aangezien het niet plotseling maar continu optreedt.

De werkelijke toestand van de lambdasonde kan worden gedetecteerd door de spanning op de positieve en negatieve draden te meten.

2. Ruw stationair draaien, onregelmatige werking en slecht starten

Als de lambda-sonde permanent beschadigd is of zijn levensduur al ten einde is, manifesteren de problemen zich door het volgende:

  • Moeilijke starts
  • Ruw stationair toerental
  • Onregelmatige en onontwikkelde werking van de motor gepaard gaande met vermogensschommelingen

In sommige gevallen kan de besturingseenheid de motor in de noodmodus zetten, waarbij het mengsel volgens de stoichiometrische verhouding wordt gemengd. Het waarschuwingslampje 'check engine' geeft in dat geval echter aan dat de lambdasonde defect is.

In het geval dat er twee lambdasondes in de uitlaatpijp zitten, terwijl het probleem alleen bij de diagnostische sonde ligt, d.w.z. de lambdasonde, die zich achter de katalysator bevindt, zal er een mismatch zijn tussen de twee lambdasondes.

Hierdoor gaat het controleer motorsymbool op het dashboard branden, maar de werking van de motor, het vermogen of het brandstofverbruik verandert niet. Het enige probleem is dus dat je met zo'n auto niet door de technische keuring komt.

Naast de genoemde problemen kan een storing van de lambdasonde ook schade aan de katalysator veroorzaken als deze lange tijd onbehandeld blijft. Deze laatste kan beschadigd raken door hoge temperaturen in de uitlaatpijp als gevolg van de verbranding van een te rijk mengsel, zelfs in motormodi wanneer dit niet wenselijk is.

Oorzaken van defecte lambdasonde

Lambda sonde

1. Natuurlijke slijtage/beschadigingen

De lambdasonde wordt blootgesteld aan zeer ongewenste invloeden in de uitlaatpijp. Dit komt voornamelijk door de hoge temperatuur en agressieve chemische werking van de uitlaatgassen. Het is dan ook normaal dat de lambdasonde na verloop van tijd verslijt en op een dag zijn levensduur bereikt.

2. Mechanische schade

De meest voorkomende mechanische schade aan de lambdasonde ontstaat tijdens de montage. Onder hen kunnen we bijvoorbeeld opnemen:

  • Breuk lambdasonde (verkeerde montage)
  • Kabelbreuk (verkeerde montage)
  • Losse sondeafdichting (verkeerde montage)
  • Corrosie (vocht)
  • Afzettingen op de sensor (brandende olie, koelvloeistof)

Bekijk een korte demonstratie van de werking van de lambdasonde: