AUTORIDE

Kalkulator promili - Oblicz zawartość alkoholu we krwi

Mężczyzna
Kobieta
Masa ciała w kilogramach
funty
Piwo 12 uncji5% ABV
Wino 5 uncji12% ABV
Alkohol 1,5 uncji40% ABW
Czas od pierwszego drinka
godziny
minuty
Zastrzeżenie: Wynik tego kalkulatora jest jedynie przybliżonym oszacowaniem poziomu alkoholu we krwi na podstawie wprowadzonych danych. Nie ma na celu zastąpienia porady lekarskiej profesjonalnego pracownika służby zdrowia i nie należy na nim polegać. Żaden z kalkulatorów BAC nie jest w 100% dokładny, ponieważ istnieje wiele innych zmiennych i indywidualnych warunków, które nie są brane pod uwagę.
Opublikowano Przetłumaczone przy pomocy sztucznej inteligencji z naszego oryginalnego artykułu (źródło: autoride.io)

Kalkulator promili pomaga oszacować ilość alkoholu we krwi danej osoby. Innymi słowy, 1 gram alkoholu na 100 mililitrów krwi oznacza 1‰ (promila). Nasz kalkulator oblicza przybliżony poziom alkoholu we krwi i szacuje, po jakim czasie poziom alkoholu we krwi spadnie do 0 promili.

Na stężenie alkoholu we krwi mają wpływ różne czynniki, w tym waga, płeć, ilość wypitego alkoholu oraz czas, jaki upłynął od rozpoczęcia picia. Na przykład kobiety generalnie mają niższą tolerancję na alkohol niż mężczyźni, ponieważ mają mniej wody w organizmie.

Skutki stężenia alkoholu we krwi

Zachowanie i upośledzone zdolności różnią się w zależności od ilości alkoholu we krwi. Działanie alkoholu zaczyna się już na bardzo niskim poziomie, przy którym natychmiast pogarsza się koncentracja, zdolność myślenia czy widzenie peryferyjne. Poniższa tabela zawiera przegląd wpływu alkoholu we krwi na zachowanie i wpływ na organizm.

Ponadto większa ilość alkoholu we krwi upośledza zdolności motoryczne i czas reakcji oraz może poważnie negatywnie wpłynąć na organizm. Jeśli we krwi jest zbyt dużo alkoholu, może wystąpić utrata przytomności, śpiączka lub śmierć.

Zawartość alkoholu we krwi (‰)

Zachowanie

Wpływ na organizm

0,01 – 0,3‰

Normalne

Nieistotne zmiany

0,3 – 0,6‰

Lekka euforia, radość, gadatliwość

Gorsza koncentracja

0,6 – 1,0‰

Euforia, odrętwienie, ekstrawersja

Zmniejszona zdolność myślenia, zmniejszona wrażliwość na ból, gorsze widzenie peryferyjne

1,0 – 2,0‰

Nadmierna gadatliwość, burzliwe emocje, nudności/wymioty

Gorszy czas reakcji, gorsza motoryka, niemożność wyrażania się

2,0 – 3,0‰

Nudności/wymioty, wahania emocjonalne (złość, smutek), obniżone libido, sztywność

Brak równowagi, słabe zdolności motoryczne, możliwa utrata przytomności, utrata pamięci

3,0 – 4,0‰

Ciężki/przyspieszony oddech, utrata przytomności, niezdolność do chodzenia

Depresja ośrodkowego układu nerwowego, przyspieszenie akcji serca, niskie prawdopodobieństwo śmierci

4,0 – 5,0‰

Ciężki/przyspieszony oddech, niezdolność do chodzenia, utrata przytomności, depresja, śpiączka

Ciężka depresja ośrodkowego układu nerwowego, przyspieszenie akcji serca, zatrucie alkoholem, prawdopodobieństwo śmierci

>5,0‰

Ryzyko śmierci

Wpływ alkoholu na jazdę

Mężczyzna z zamiarem jazdy pod wpływem alkoholu

Zwiększone spożycie alkoholu ma negatywne długoterminowe skutki oprócz skutków krótkoterminowych. W tym przypadku jednak interesują nas efekty krótkoterminowe, szczególnie przy jeździe pod wpływem alkoholu.

Tolerancja jazdy pod wpływem alkoholu różni się w zależności od kraju, ale jeśli pominiemy kraje z zerową tolerancją dla jazdy pod wpływem alkoholu, limit zawartości alkoholu we krwi wynosi zwykle 0,5 promila. W Polsce tolerancja dla jazdy pod wpływem alkoholu wynosi do 0,2 promila. Do tego limitu wpływ alkoholu na zdolności motoryczne jest znikomy, chociaż może już wpływać na koncentrację.

Jeśli jednak nieco przekroczymy tę granicę, dochodzi do pogorszenia widzenia peryferyjnego i zmniejszenia zdolności rozumowania, co jest niebezpieczne podczas prowadzenia pojazdu.

Należy pamiętać, że nawet przy niższym stężeniu alkoholu we krwi dana osoba może mieć gorszą zdolność prowadzenia pojazdu, zwłaszcza jeśli przyjmuje określony rodzaj leków, ma zaburzenie metaboliczne lub schorzenie, które w połączeniu z jakąkolwiek ilością alkoholu, upośledza jego zdolność.