AUTORIDE

Hvordan påvirker tændrørets egenskaber motorens parametre?

Tændrør
Opublikowano Przetłumaczone przy pomocy sztucznej inteligencji z naszego oryginalnego artykułu (źródło: autoride.io)

Tændrørets egenskaber påvirker kvaliteten af ​​blandingens tænding og i vid udstrækning motorens parametre.

Ved vurdering af tændrør tages der hensyn til flere vigtige værdier, hvorfra tændrørets egenskaber er afledt.

Spis treści

Elektrode afstand

Afstanden mellem tændrørselektroderne påvirker gnistens kvalitet væsentligt. Jo mindre afstanden er mellem elektroderne, jo mindre spænding kræves der for at skabe en gnist.

Ved meget kort elektrodeafstand er gnistlængden meget kort, hvilket medfører, at der frigives meget lidt energi, og det kan føre til dårlig antændelse af blandingen og reducerer sandsynligheden for, at blandingen antændes.

Hvis der er en fejltænding (fejltænding af blandingen), er motoren mere støjende, og motorens ydeevne er lavere. På den anden side kræver den store afstand mellem tændrørets elektroder en høj spænding, der kræves for at skabe henholdsvis en gnist, for at antænde blandingen, hvilket kan forårsage, at en gnist savnes ved lave motoromdrejninger.

Trådlængde

Hvis du bruger et tændrør med længere gevind end foreskrevet, er der risiko for mekaniske skader på motoren, da en større del af tændrøret end nødvendigt vil forstyrre forbrændingskammeret. Dette kan få stemplet til at møde tændrøret i området ved det øverste dødpunkt. Alt afhænger dog af placeringen af ​​tændrøret i topstykket.

Ud over dette problem er der et andet problem, som er, at en del af gevindet stikker ind i forbrændingskammeret, som er udsat for mange uheldige påvirkninger, som får forskellige urenheder til at sætte sig på tændrørets gevind.

Ved skift af tændrør kan disse beskadige gevindet i topstykket. Ved brug af et tændrør med kortere gevind end foreskrevet, er der risiko for, at der sætter sig snavs i cylinderhoved-gevindet, hvilket kan give problemer ved montering af det foreskrevne tændrør.

Brug af et tændrør med længere gevind end foreskrevet påvirker overophedning af tændrøret og de nævnte negativer. Det betydelige område af tændrørsgevindet, der strækker sig ind i forbrændingskammeret, absorberer meget varme fra forbrændingskammeret og kan dermed nå ekstremt høje temperaturer.

Resultatet er selvantændelse og motorbankning forårsaget af tændrøret. Dette vil hurtigt føre til en alvorlig fejl, ikke kun af tændrøret, men også i motoren.

Termisk værdi

Den termiske værdi måler tændrørets termiske belastning, som er tilpasset en bestemt motortype. Tændrørets varmeværdi afhænger af dets konstruktion og de anvendte materialer. Tændrøret må ikke overskride et bestemt temperaturområde under drift.

Det betyder, at et bestemt tændrør ikke må overophedes i en bestemt motor og ikke må have for lav temperatur i en anden. Derfor er tændrør opdelt i varme og kolde tændrør. Tændrøret er ikke en varmekilde, men skal aflede det fra forbrændingsrummet eller dets overflade.

Tændrør, der i højere grad og hurtigere afleder varme, kaldes kolde tændrør. På den anden side kaldes tændrør med mindre varmeafledning varme tændrør. Evnen til at aflede varme afhænger af tændrørets design, men størrelsen af ​​overfladen af ​​isolatorens underdel bestemmer primært rørets termiske værdi.

Hvis spidsen af ​​isolatoren er lang, vil tændrøret have en høj varmeværdi (varmt tændrør); omvendt, hvis tændrøret har en kort spids af isolatoren, vil tændrøret have en lav varmeværdi (koldt tændrør).

Resumé

Antag, at du bruger et tændrør i din bils motor med en anden varmeværdi end den, der er angivet af producenten. I så fald kan det forårsage motorbankning (selvantændelse af blandingen) og dermed nedsætte motorens ydeevne.