AUTORIDE

Europese emissienormen: wat is hun doel?

EÚ - Brexit
EÚ - Brexit by Pixabay, license:
Published on 

In 1992 werden Europese emissienormen ingevoerd voor alle nieuwe auto's om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op het moment van publicatie moeten alle nieuwe auto's die in de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de Euro 6-emissienorm.

Recentelijk wordt echter onderhandeld over de definitieve vorm van de nieuwe Euro 7-emissienorm, die in de zomer van 2025 van kracht moet worden. Wat houdt dit in, wat betekenen de andere Euro-emissienormen en wat geldt voor diesel- en benzinemotoren ?

Table of Contents

Volgens de EU behoren uitlaatemissies van voertuigen tot Europa's belangrijkste bronnen van vervuiling en verslechtering van de luchtkwaliteit. De voorschriften stellen aanvaardbare limieten vast voor uitlaatemissies van voertuigen die worden verkocht in lidstaten van de EU en de EER (Europese Economische Ruimte) en zijn ontworpen om in de loop van de tijd steeds strenger te worden.

Europese Euro-emissienormen om schadelijke stoffen te verminderen

  • Stikstofoxiden (NOx) - zijn schadelijk voor de gezondheid; ze vallen de longen en slijmvliezen aan. Ze worden tijdens de verbranding in de motor gevormd.
  • Koolmonoxide (CO) - is een kleurloos, smaakloos en reukloos gas dat lichter is dan lucht. Het is niet irriterend maar zeer giftig, bindt zich aan hemoglobine en voorkomt zo de overdracht van zuurstof van de longen naar de weefsels.
  • Koolwaterstoffen (HC) - bevatten voornamelijk kankerverwekkende (kankerverwekkende) koolwaterstoffen, giftige aldehyden en niet-giftige alkanen en alkenen.
  • Fijn stof (PM) - minuscule deeltjes van een vaste toestand verspreid in de lucht, zo klein dat ze door de lucht kunnen worden vervoerd. Hun verhoogde concentratie veroorzaakt gezondheidsproblemen, zoals inflammatoire longaandoeningen, luchtwegaandoeningen en chronische longziekten die niet kunnen worden genezen.

"Er zijn vandaag 50 nieuwe auto's nodig om dezelfde hoeveelheid schadelijke uitstoot te produceren als één auto gebouwd in de jaren 70."

De cijfers laten ook een drastische afname van schadelijke stoffen zien

  • Koolmonoxide (CO): sinds 1993 met 63% afgenomen in de benzinemotor en met 82% in de dieselmotor
  • Koolwaterstoffen (HC): sinds 2001 is hun hoeveelheid met 50% afgenomen in benzinemotoren
  • Stikstof oxiden (NOx): gedaald met 84% sinds 2001
  • Fijnstof (PM): gedaald met 96% in dieselmotoren sinds 1993

Omdat benzine- en dieselmotoren verschillende emissies produceren, gelden voor hen ook verschillende normen. Zo produceren dieselmotoren meer fijnstof en roet, wat leidde tot de introductie van het diesel particulate filter (DPF/FAP).

Toch zijn de emissies van het wegvervoer niet zoveel verminderd als de EU had verwacht. Emissies worden gemeten onder kunstmatige omstandigheden die niets te maken hebben met echte rijomstandigheden, dus hoewel de tabelwaarden overeenkwamen, waren de echte waarden ergens helemaal verkeerd.

Een tabel opgesteld door de Europese Commissie geeft een overzicht van de Euro-categorieën die van toepassing zijn op nieuwe voertuigmodellen die na een bepaalde datum zijn goedgekeurd. Elk voertuig dat binnen een jaar na de onderstaande datum wordt verkocht, moet voldoen aan de relevante norm.

Emissienorm

Per datum goedgekeurd

Euro 1

Juli 1992

Euro 2

Januari 1996

Euro 3

Januari 2000

Euro 4

Januari 2005

Euro 5

September 2009

Euro 6

september 2014

Emissienorm Euro 1

De eerste pan-Europese emissienorm, Euro 1, werd ingevoerd in juli 1992. Sindsdien moeten alle nieuwe voertuigen worden uitgerust met een katalysator en vooraf ingesteld op loodvrije olie.

Euro 1-emissiegrenswaarden voor benzine:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

Euro 1-emissiegrenswaarden voor diesel:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

PM

0,14 g/km

Emissienorm Euro 2

Op 1 januari 1996 werd de Euro 2-emissienorm goedgekeurd. Deze norm verlaagde koolmonoxide en de gecombineerde limiet voor koolwaterstoffen en stikstofoxiden.

Euro 2-emissiegrenswaarden voor benzine:

CO

2,2 g/km

HC + NOx

0,5 g/km

Euro 2-emissiegrenswaarden voor diesel:

CO

1 g/km

HC + NOx

0,7 g/km

PM

0,08 g/km

Emissienorm Euro 3

De Euro 3-emissienorm werd op 1 januari 2000 goedgekeurd en verdeelde de limieten van koolwaterstoffen en stikstofoxiden, maar voegde ook een speciale limiet toe voor stikstofoxiden.

Euro 3 emissiegrenswaarden voor benzine:

CO

2,3 g/km

HC

0,20 g/km

NOx

0,15 g/km

Euro 3-emissiegrenswaarden voor diesel:

CO

0,64 g/km

HC + NOx

0,56 g/km

NOx

0,50 g/km

PM

0,05 g/km

Emissienorm Euro 4

Het werd ingevoerd op 1 januari 2005.

Euro 4-emissiegrenswaarden voor benzine:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,08 g/km

Euro 4-emissiegrenswaarden voor diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,30 g/km

NOx

0,25 g/km

PM

0,025 g/km

Emissienorm Euro 5

Het werd goedgekeurd op 1 september 2009. Het grote nieuws met Euro 5 was de introductie van roetfilters (DPF/FAP) voor alle nieuwe dieselvoertuigen.

Euro 5-emissiegrenswaarden voor benzine:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0,005 g/km

Euro 5-emissiegrenswaarden voor diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,23 g/km

NOx

0,18 g/km

PM

0,005 g/km

Emissienorm Euro 6

Op 1 september 2014 is de Euro 6-emissienorm goedgekeurd. De zesde Euro-emissienorm is gericht op diesel NOx, voornamelijk vanwege de resultaten van onderzoeken die deze emissies in verband brengen met ademhalingsproblemen.

Om aan de nieuwe doelstellingen te voldoen, hebben sommige fabrikanten een selectieve katalytische reductie ingevoerd in auto's, waarbij AdBlue in de uitlaat van de dieselmotor wordt geïnjecteerd.

Euro 6-emissiegrenswaarden voor benzine:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0,005 g/km

Euro 6-emissiegrenswaarden voor diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,17 g/km

NOx

0,08 g/km

PM

0,005 g/km

De uitstoot van voertuigen is weliswaar afgenomen, maar niet zoveel als de tabellen laten zien, daarom voert de EU vanaf 1 september 2017 een andere procedure in voor het meten van emissies. Vergeleken met vroeger, toen de laboratoriummetingen goed waren, zal het nu meet de emissies tijdens echte rijscenario's, die de werkelijke emissies van het voertuig beter zouden moeten weerspiegelen.

Emissienorm Euro 7

De Euro 7-emissienorm zou in juli 2025 ingevoerd moeten worden, maar over de definitieve vorm van deze norm wordt nog onderhandeld. Het wordt de strengste norm. Hoewel de wijzigingen ten opzichte van de vorige Euro 6-norm niet al te ingrijpend zijn als we alleen naar de tabellen kijken, zal de Europese Unie eisen dat deze normen in de praktijk van toepassing zijn.

Dit betekent ook korte ritten, rijden bij vriesweer, of met een lading op het dak of een aangekoppelde aanhanger. Tot nu toe moesten auto's voldoen aan de limieten in laboratoriumomstandigheden, dus dit is een enorme verandering.

Tot overmaat van ramp moeten personenauto's tien jaar en minimaal 200 duizend kilometer (of 125 duizend mijl) kunnen voldoen aan de door de fabrikant gegarandeerde emissies. Voor vrachtwagens is deze grens gesteld op vijftien jaar en minimaal 875 duizend kilometer (of 550 duizend mijl).

Zou de Euro 7-emissienorm de laatste nagel aan de doodskist zijn?

Verschillende autofabrikanten staan ​​negatief tegenover de Euro 7-emissienorm. Volgens velen is de prijsstijging van personenauto's onder deze norm onvermijdelijk. Het zou onder meer een productiebeperking, het einde van beschikbare voertuigen of zelfs het einde van sommige autofabrieken binnen de Europese Unie betekenen.