AUTORIDE

Multi-point brandstofinjectie: welk type injectie is het?

Multipoint fuel injection
Publié le Traduit avec l'aide de l'IA à partir de notre article original (source : autoride.io)

Multi-point brandstofinjectie wordt aangeduid met de afkorting MPI (Multi Point Injection). Bij dit type injectie wordt brandstof ingespoten vóór de inlaatklep met behulp van injectiekleppen die zijn toegewezen aan individuele cilinders.

Dit betekent dat aan elke cilinder één injectieventiel is toegewezen, dat de benodigde brandstof voor die cilinder levert.

Table des matières

Hoe werkt multi-point brandstofinjectie?

Zoals vermeld, wordt bij meerpuntsinjectie de brandstof vóór de inlaatklep geïnjecteerd, waardoor voor elke cilinder dezelfde samenstelling van het werkmengsel wordt gegarandeerd. Bij MPI-meerpuntsinjectie is de brandstofinjectiedruk 0,2 tot 0,3 MPa (2 tot 3 bar) boven de druk in het inlaatspruitstuk.

Naast de precieze dosering van de hoeveelheid brandstof voor elke cilinder, kunnen we onder de voordelen van multi-point brandstofinjectie ook de exacte timing van de brandstofinjectie opnemen. Het inspuitmoment en het moment van brandstofinjectie zijn essentieel voor het optimaliseren van verbruik en emissies.

Multipoint brandstofinjectie kan dus naar het moment van brandstofinjectie worden onderverdeeld in:

  1. Gelijktijdige injectie
  2. Groepsinjectie
  3. Sequentiële injectie
  4. Individuele injectie

1. Gelijktijdige injectie

Simultaneous fuel injection

Bij dit type injectie spuiten alle injectiekleppen tegelijk brandstof in, ongeacht de slag van de cilinders. De brandstofdosis is echter in twee delen verdeeld om de verschillen in de mengselbereidingstijd voor afzonderlijke cilinders te compenseren.

Simpel gezegd wordt de helft van de brandstofdosis geïnjecteerd tijdens één omwenteling van de krukas en de andere helft tijdens de tweede omwenteling.

2. Groepsinjectie

Bij groepsinjectie worden de injectiekleppen van individuele cilinders in groepen verdeeld. Deze groepen injectiekleppen spuiten tijdens één motorcyclus de volledige hoeveelheid brandstof gelijktijdig in de cilinders.

3. Sequentiële injectie

Volgens de ontstekingsvolgorde injecteren de injectiekleppen afzonderlijk brandstof voor de inlaatklep, met dezelfde vervroeging voor alle cilinders. De volledige lading brandstof wordt echter slechts één keer geïnjecteerd tijdens één cyclus vóór het begin van elke inlaatfase.

4. Individuele injectie

Individual fuel injection

De individuele injectie werkt op dezelfde manier als sequentiële injectie, waardoor u de injectietijd en brandstofvoorinjectie voor elke cilinder individueel kunt beïnvloeden.

Dit type brandstofinjectie maakt het mogelijk om onregelmatige motorwerking te compenseren die wordt veroorzaakt door verschillende omstandigheden bij het vullen van de cilinders.

Conclusie

Vanuit evolutionair oogpunt kunnen we meerpuntsinjectie ergens tussen single-point brandstofinjectie en directe brandstofinjectie plaatsen. Tot op de dag van vandaag is meerpuntsinspuiting de meest gebruikte brandstofinspuiting voor motoren met vonkontsteking.