AUTORIDE | Alt om biler
AUTORIDE | Alt om biler

Massestrømssensor: Hvad gør den, og hvad er dens funktionsfejl?

Udgivet på
Oversat ved hjælp af AI fra vores originale artikel (kilde: autoride.io)

Masseflowsensoren måler luften, der strømmer gennem indsugningsmanifolden ind i forbrændingsmotoren. Det kan normalt findes i indsugningsmanifolden, bag luftfilteret og foran gasspjældet.

Måler sensoren lufttrykket i indsugningsmanifolden, betegnes det med forkortelsen MAP - Manifold Air Pressure. På den anden side, hvis den måler massen af den forbrugte luft, er den betegnet med forkortelsen MAF - Mass Air Flow.

Indholdsfortegnelse

1. KORT: Manifold lufttryk

MAP'en overvåger trykket i indsugningsmanifolden, som svinger i forhold til motorens belastning. Baseret på denne måling giver information til motorens styreenhed, som justerer brændstofdoseringen for den bedst mulige forbrænding.

Motorstyringsenhed: Hvad er dens funktion?

Relateret artikel - Motorstyringsenhed: Hvad er dens funktion?

Problemet med nøjagtighed opstår, hvis luftens tryk eller temperatur ændres. Derfor bruges en anden MAP-sensor eller en kombination af en MAP- og MAF-sensor.

2. MAF: Masseluftstrøm

I modsætning til MAP-sensoren måler MAF-sensoren mængden og dermed massen af den forbrugte luft. Den er mindre modstandsdygtig over for skader end en MAP-sensor, men har nogle fordele, såsom:

 • nøjagtig måling af vægt, luftmængde

 • en ændring i lufttrykket vil ikke forårsage en fejlmåling

 • sensorens hurtige reaktion på ændringen i luftstrømmen

 • en ændring i lufttemperaturen vil ikke forårsage en fejlagtig måling

 • yder meget lidt modstand mod luftstrømmen

De mest anvendte luftmassemålere:

1. Måling af luftmængden ved hjælp af en opvarmet ledning

Det er en ledning, som en elektrisk strøm passerer igennem. Den opvarmer den til en konstant temperatur, som normalt er højere (ca. 100 grader Celsius) end indsugningsluftens temperatur. Hvis motoren trækker mindre eller mere luft ind, ændres ledningens temperatur også.

Denne luftmængdemåler kan reagere meget hurtigt på ændringen i luftstrømmen i indsugningsmanifolden. Den er dog meget modtagelig for forurening af den opvarmede ledning, så den varmer op til 1000 grader Celsius i et sekund, hver gang motoren slukkes. Hvis ledningen er beskadiget, skifter styreenheden motoren til nødtilstand.

2. Måling af luftmængden med et opvarmet lag

Den fungerer på samme princip som den tidligere sensor, men i stedet for en ledning bruges et opvarmet lag, som opvarmes til en temperatur, der er 120 til 180 grader højere end indsugningsluftens temperatur. Indsugningsluften strømmer gennem luftmængdeføleren og påvirker dermed temperaturen i det opvarmede lag.

Bypasskanalen er udformet på en sådan måde, at antallet af urenheder, der falder på måleelementerne, begrænses. Derfor kræver det ikke gentagen rengøring ved kortvarig opvarmning, som i tilfældet med en opvarmet ledning, hvilket betyder, at den er mere modstandsdygtig over for skader.

De mest almindelige årsager til masseflowsensorfejl:

De mest almindelige årsager til masseflowsensorfejl opstår på grund af luftfilterforurening.

Luftfilter: Hvad gør det, og hvad er dets typer?

Relateret artikel - Luftfilter: Hvad gør det, og hvad er dets typer?

Imidlertid kan en beskadiget eller overdrevent forurenet massestrømssensor fortsætte med at fungere. Selvom ændringerne i motordriften er betydelige, vil selv en komplet lægmand bemærke dem.

De mest almindelige symptomer på masseflowsensorskade omfatter følgende:

 • vanskelig motorstart

 • høj eller lav tomgangshastighed

 • motoren kører ujævnt

 • ryk ved acceleration

 • motorstop

 • øget røghed

Konklusion

En funktionsfejl i massestrømssensoren kan eller ikke indikere sig selv med en tændt kontrollampe for motoren. Hvis masseflowsensoren bare er snavset, kan dette problem løses ved blot at rense sensoren.

Du skal være forsigtig med ikke at beskadige sensoren ved rengøring. Men hvis massestrømssensoren er beskadiget, er den bedste løsning at udskifte den, hvilket måske ikke er den billigste, men er meget enkel.